درباره کنفرانس

این کنگره در راستای آشنایی پژوهشگران با رویکرد های نوین در بخش علوم مهندسی عمران معماری و شهرسازی توسط مجمع مهندسان جوان با  .همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی و اساتید بنام در کشور امارات و شهر زیبای دوبی به همراه بازدید از شهر های ابوظبی و  پروژه های عظیم در حال اجرای شهر دوبی  برگزار می شود .این کنگره از تاریخ 16اسفند لغایت 17 اسفند ماه سال 1395 در شهرهای دبی و ابوظبی  برگزار خواهد شد  مهلت ارسال مقالات  95/12/10 جهت ثبت ...

ادامه مطلب

بازدید علمی از پروژه های در حال اجرای دبی و ابوظبی

 کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان جهت آشنایی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی  با شیوه های نوین ساختمان سازی، مبادرت به برگزاری بازدید علمی از پروژه های در حال اجرای شهر دبی و ابوظبی نموده است که با همکاری مدیران اجرایی پروژه ها  و صاحبنظران در خصوص نحوه اجرا و مشخصات پروژه همراه خواهد بود. لازم به ذکر است بازدید .مذکور در روز دوم کنگره  و به صورت گروهی و همراه با پذیرایی و ایاب و ذهاب برگزار خواهد شد 

پروژه های در حال اجرا

اخبار