درباره کنفرانس

این کنگره در راستای آشنایی پژوهشگران با رویکرد های نوین در بخش علوم مهندسی عمران معماری و شهرسازی توسط مجمع مهندسان جوان با 

.همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی و اساتید بنام در کشور امارات و شهر زیبای دوبی به همراه بازدید از شهر های ابوظبی و  پروژه های عظیم در حال اجرای شهر دوبی  برگزار می شود

.این کنگره از تاریخ 16اسفند لغایت 17 اسفند ماه سال 1395 در شهرهای دبی و ابوظبی  برگزار خواهد شد 

مهلت ارسال مقالات  95/12/10

جهت ثبت نام کلیک کنید 

همچنین درروز دوم کنفرانس همزمان با تاریخ 17اسفند ماه بازدید علمی از پروژه های عظیم در حال اجرای دبی و ابوظبی برگزار خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر کلیک کنید

دبیر خانه کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهر سازی معاصر جهان

تماس با دبیر خانه