ثبت نام غیرحضوری * (فقط پذیرش مقالات)

 

 

 

 

220.000تومان

ویژه دانشجویان

 

245.000 تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

 

275.000 تومان

ویژه ثبت نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

* تخفیف هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 20.000 تومان می باشد.

 

 

ثبت نام حضوری *(حضور و مقاله)

 

 

 

 

230

ویژه دانشجویان

 

$ 270

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

 

300

ویژه ثبت نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

*لازم به ذکر دانشجویان عضو سازمان نظام مهندسی می توانند از تخفیف 35 درصدی در پرداخت هزینه های حضور استفاده نمایند.

 

ثبت نام در بازدید علمی از پروژه های در حال اجرا

 

 

 

 

400.000 تومان

ویژه دانشجویان

 

450.000 تومان

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

 

500.000 تومان

ویژه ثبت نام کنندگان آزاد