مزيت هاي حضور و خدمات کنفرانس


میزبانی شهر  دبـی برای چنـین رویـدادی فرصتـی ویـژه بـرای جـامـعه شـهرسـازی، طراحـی شهری، طراحی محیط و معماری میباشد تا بتوانند به واسطه آن دانش طراحی اکولوژیکی خود را

ارتقاء دهند.

- داوری مقالات ارسال شده و چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس و همچنین درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس.

- امکان چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس، بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی، پژوهشی، تخصصی و ISI پشتیبان کنفرانس(اعلام اسامی ژورنال ها و نحوه انتخاب و ترجمه 20 روز بعد از برگزاری کنفرانس)

- ثبت نام از علاقه مندان جهت شرکت در کنفرانس در حالات مختلف

- نمایه سازی و انتشار مقالات در کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس، سیویلیکا، SID ، ISC  ونهادهای بین المللی معتبر.

- اهداء بسته کنفرانس شامل کتاب مجموعه چکیده مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس و حامیان و...

- اهداء تندیس و لوح تقدیر کنفرانس به مقالات برگزیده

- صدور گواهینامه بین المللی معتبر کنفرانس از آکادمی Euro Since 

- اهداء گواهینامه های بین المللی کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی

- شرکت در تورهای گردشی و تخصصی

- بهره مندی از تسهیلات حامیان کنفرانس

- پوشش کامل کنفرانس درپایگاه های خبری

- ارائه گواهی بین المللی پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان

- ارائه گواهی بین المللی حضور و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان و شرکت کنندگان بدون مقاله

- برگزاری پنل های تخصصی

- آشنایی و صحبت با اساتید برجسته کشور و جهان در زمانی کوتاه

- امکان تعامل و همکاری رو در رو بین اساتید، صاحب نظران ، سياستگزاران ، مديران و دست اندرکاران در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی کشور و جهان

- ارائه لوح تقدیر و جوایز نفیس به آثار برتر

- اهداء بسته آموزشی کنفرانس

 

کلیه گواهینامه های کنفرانس دارای  هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنفرانس قابل استعلام و پیگیری می باشد.