- پروفسور دکتر دورا فرانچز                                            مدیر مرکز پژوهشهای بین المللی دانشگاه ناپل، ایتالیا

- پروفسور دکتر هارون سوینچ                                      گروه معماری دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU) قبرس شمالی

- احداله اعظمی                                                              گروه معماری دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU) قبرس شمالی

- پروفسور دکتر حسن یلماز                                            دانشگاه آتا ترک ترکیه

- پروفسور دکتر فاریس کارامان                                      دانشگاه آتا ترک ترکیه

- پروفسور عامر مصطفی                                                  دانشگاه آمریکایی شارجه

- دکتر سرکان اوزر                                                          دانشگاه آتا ترک ترکیه

- دکتر امیر حق جو                                                           عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر فرزانه سلیمانی ذوقی                                          دانشگاه SRH علمی کاریردی برلین آلمان

- پروفسور دکتر ایرج اعتصام                                          مدرس دانشگاه برکلی آمریکا

- دکتر مهدی رحیمی اصل                                               دکتری مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی

- دکتر بیتا باقری                                                            عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

- دکتر سید سجاد موسوی                                               دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

- دکتر مریم حق جو                                                         عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

- دکتر وحید شالی امینی                                                 عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

- دکتر مرتضی میرغلامی                                                استادیار طراحی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

- دکتر الهام امینی                                                          استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

- مهندس کریم پور                                                        استاد(رشته برنامه ریزی شهری) دانشگاه مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز

- دکتر راضیه تیموری                                                     استاد(رشته برنامه ریزی شهری) دانشگاه مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز

- مهندس ابوالفضل سلطانی                                           استاد(رشته عمران) دانشگاه مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز

- دکتر سهیلا حمیدزاده خیاوی                                         عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

- دکتر فرشته پاشایی                                                      عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

- دکتر پریا ویولت شکیبا                                                 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

- مهندس غلامرضا ایرانی                                                واحد معماری معاونت شهرسازی شهرداری تبریز

- دکتر علی صرافی نیک                                                  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

- دکتر شهریار شقاقی                                                     عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

- مهندس کمال یوسف پور                                              معمار و مدرس دانشگاه تبریز

- مهندس جعفر بزاز                                                        معمار و مدرس دانشگاه تبریز

- مهندس کاوه کریمی                                                      مهندس عمران و مدرس عمران زلزله دانشگاه تبریز

- دکتر احسان دانش فر                                                 دکتری معماری و شهرسازی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران

- دکتر کریم اصولی                                                         دکتری مهندسی مواد  - دانشگاه تبریز             

-  دکتر مهدی فلاح                                                           عمران -GIS-دانشگاه هرمزگان 

- دکتر سعید علائی                                                          مدیرگروه شهرسازی دانشگاه جامع علمی کاربردی  وزرات راه و شهرسازی

- دکتر حسن ستاری ساربانقلی                                        رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

- دکتر آرش کتابفروش بدری                                          مدرس دانشگاه 

- دکتر رامین کتابفروش بدری                                         عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

- دکترمحمدرضا ملک پور                                                عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

- دکتر میر حیدر هاشمی                                                  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر محمدرضا درودی                                                 مدیر گروه دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علمی کاربردی تهران

- دکتر سعید توده فلاح                                                   استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ، دکتری معماری

- دکتر علی اکبر اکبری                                                    استاد دانشگاه آزاد واحد رودهن ، دکتری معماری

- دکتر علیرضا خضریان                                                   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، دکتری معماری 

- دکتر سیما ابراهیمی                                                    استاد دانشگاه آزاد اسلامی رشت ، دکتری معماری

- مهندس علیرضا جلالی                                                   استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

- دکتر یاشار اصلانیان                                                    عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

- مهندس زهرا زمانی                                                    پژوهشگر جوان باشگاه نخبگان (برنامه ریزی شهری)  

-دکتر احسان دادخواه                                                   استاد دانشگاه آزاد اسلامی 

-دکتر آرش پسران                                                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

-مهندس حسن فرجی                                                    مدیرگروه عمران مرکزآموزش عالی صنعتی مراغه

-دکتر مهدی کوهدرق                                                   مدرسگروه عمران مرکزآموزش عالی صنعتی مراغه

-دکتر یوسف پریش                                                     دکتری عمران - رئیس مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

-مهندس عزیز زراعت پرور                                               فوق لیسانس عمران

-دکتر راضیه قدرجانی                                                       دکتری مدیریت شهری - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

-دکتر مهرداد حاجیان زیدی                                               دکتری تخصصی معماری اسلامی دانشگاه هنر اصفهان - مدرس دانشگاه هنر اصفهان

- دکتر یعقوب زارعی                                                          دکتری جغرافیا و برنامه ریزی - مدرس دانشگاه پیام نور

- دکتر محمد مویدی                                                          دکتری تخصصی شهرسازی - دانشگاه علم و صنعت ایران

- دکترصادق صید بیگی                                                     دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

-مهندس احسان مهدوی                                                      مدرس برتر دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

-علیرضا سلجوقیان اصفهانی                                               استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر(دانشکده عمران - سازه)

-دکتر یوسف درویشی                                                       هیات علمی دانشگاه پیام نور گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

-دکتر آرش نجی                                                                هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد (گروه عمران،سازه)

-دکتر فضل الله حجازی                                                    هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد (گروه معماری)

-دکتر علی اکبر کوششگران                                              هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد (گروه معماری) 

-مهندس هدایت شهبازی                                                معمار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

-مهندس امیر مهیم مهیمی                                               استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 

 -دکتر مجید شمس                                                         دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد