بازدید علمی از پروژه های در حال اجرای دبی و ابوظبی


  کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان جهت آشنایی دانشجویان ، اساتید و پژوهشگران گرامی  با شیوه های نوین ساختمان سازی ، مبادرت به برگزاری بازدید علمی از پروژه های در حال اجرای شهر دبی و ابوظبی نموده است که با همکاری مدیران اجرایی پروژه ها  و صاحبنظران در خصوص نحوه اجرا و مشخصات پروژه همراه خواهد بود. لازم به ذکر است بازدید مذکور در روز دوم کنگره  و به صورت گروهی و همراه با پذیرایی و ایاب و ذهاب برگزار خواهد شد.