پایگاه اطلاع رسانی SID


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به جمع حامیان  کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان پیوست. 

لازم به ذکر است مقالات  برگزیده  این کنگره در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه خواهند گردید.