*** نحوه دریافت گواهی نامه موقت پذیرش مقالات ***


.به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند ، امکان دریافت گواهینامه موقت پذیرش مقالات و همچنین گواهی مالی برای کاربران به صورت خودکار فعال شده است .

 خواهشمند است جهت دریافت گواهی های ذکر شده  پس از ثبت نام نهایی با مراجعه به پنل کاربری و قسمت گواهینامه ها نسبت به دانلود فایل اصلی اقدام نماید.

 

گواهی مالی  گواهی موقت →  گواهینامه ها ثبت نام نهایی  پذیرش مقاله