اعلام حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر به حامیان علمی  کنگره بین المللی عمران،معماری،شهر سازی معاصر جهان پیوست .