چاپ رایگان کلیه مقالات برگزیده در ژورنال های ISI


چاپ رایگان کلیه مقالات برگزیده در ژورنال های ISI & ISC

 

چاپ رایگان کلیه مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال های معتبر ، ISI  , پژوهشی و تخصصی پشتیبان کنفرانس ، همراه با صدور گواهینامه های بین المللی معتبر با درج کد شناسایی اختصاصی جهت استعلام آنلاین.