اعلام حمایت علمی دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)


دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) حامی علمی کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان