تخفیف ویژه برای اعضای سازمان نظام مهندسی استان اصفهان


طبق توافقات انجام شده دبیرخانه کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان با سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، اعضا محترم آن سازمان می توانند با آپلود کارت عضویت خود از قسمت آپلود مدارک از تخفیف های ویژه در نظر گرفته شده در پرداخت تمامی هزینه های کنگره بهره مند گردند.

 

دبیرخانه کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان